Obveščamo vas, da bo 13. novembra 2017 v popoldanskem času (16:00 – 19:00) organizirana delavnica z naslovom:

Kirurški posegi ter pre-, med in po-operativna nega na miših in podganah.

Delavnica bo v predavalnici na Onkološkem inštitutu, stavba C.

Obvestilo o delavnici 3 (PDF)

 

Kotizacija za delavnico

Delavnica je brezplačna za člane društva, ki so poravnali članarino za tekoče leto.

Za nečlane društva je udeležba možna le po predhodnem plačilu kotizacije, ki znaša 25 EUR.

 

Prijava na delavnico

Rok za prijavo na delavnico je do 09.11.2017.

Za prijavo uporabite Obrazec za prijavo na delavnico.

Delavnica je potekala 25. januarja 2017 od 15:00 ure dalje

Lokacija: Medicinska fakulteta, Korytkova 2, srednja predavalnica

PROGRAM DELAVNICE:

15:00

Focus on Health Monitoring in the modern Animal Facility
Predavatelj: Jelle Willems

16:30

Standardized diets in breeding and maintenance
Predavatelj: Jörg Schumacher

18:00

Skupščina Slovenskega društva za laboratorijske živali
za člane društva SDLŽ

Delavnica je potekala 05. oktobra 2016 od 15:00 ure dalje

Lokacija: ORL klinika, predavalnica (20 m oddaljena od Onkološkega inštituta, kjer je bila prvotna lokacija)

PROGRAM DELAVNICE:

15:00

Miš pod drobnogledom – znano in manj znano o anatomiji
Predavateljica: Malan ŠTRBENC

15:45

Fiziološke značilnosti laboratorijskih miši
Predavatelj: Robert FRANGEŽ

16:30

Mikroskopska analiza tkiv laboratorijskih miši
Predavatelj: Andrej CÖR

17:15

Klinična diagnostika pri podganah, gerbilih in miših – klinični primeri
Predavatelj: Joško RAČNIK

Opis delavnice:
Večina raziskovalcev v slovenskih laboratorijih se pri svojem delu srečuje z laboratorijskimi mišmi, na katerih izvajajo najrazličnejše postopke. Kljub temu, da se v okviru tečaja za delo z poskusnimi živalmi seznanijo tudi z anatomijo in fiziologijo miši, pa se je izkazalo, da obstaja zanimanje in potreba po dodatnem izobraževanju na tem področju.
Zato smo se v okviru Društva za laboratorijske živali odločili, da organiziramo delavnico na to aktualno temo in povabimo predavatelje, ki so eksperti vsak na svojem področju. Predavanja bodo posvečena predvsem tistim organiskim sistemom, ki lahko ključno vplivajo oz. imajo pomembno vlogo pri izvajanju postopkov, kot npr. dihalni in krvožilni sistem, čutila in nevrofiziološki odziv. Poleg tega pa bodo predstavljeni glodalci tudi z vidika kliničnega pacienta in njihove najpogostejše bolezni.

Delavnica je potekala 02. junija 2016 od 15:15 ure dalje

Lokacija: MFUL- lesena predavalnica (Lesena črna stavba ob MEC, Zaloška 4, vhod s strani ob Ljubljanici)

PROGRAM DELAVNICE:

15:15

OTVORITEV
uvodni pozdrav predstavitev namena delavnice

15:20

Zakonodajni okvir dela z GS živalmi (MOP)
Predavateljica: Ruth Rupreht

15:45

Zakonodajni okvir dela z GS živalmi (UVHVVR)
Predavateljica: Tina Arič

16:00

Praktični primer dela z GS živalmi
Predavateljica: Tatjana Pirman

16:15

Welfare assessment – ocena vpliva genotipa na fenotip
Predavateljica: Manica Černe

16:30

Delo z GS živalmi in odprta vprašanja, za katere se pripravljajo priporočila
Predavateljica: Martina Perše

16:45 - 17:00

Odmor

17:00

OKROGLA MIZA: Odprta vprašanja pri delu z GS živalmi
Moderator: Tatjana Pirman in Martina Perše

NOVOSTI ZAKONODAJE NA PODROČJU ZN-RAZ. DELA NA ŽIVALIH TER NJENA INTERPRETACIJA IN IZVAJANJE V PRAKSI

Delavnica - 27. november 2013

a. program (program delavnice november 2013)

b. gradivo (Evidence oskrbovalci, Novosti zakonodaje, Težavnost postopkov, Vodenje evidenc