3rd Congress of the SLAS and 1st joint SLAS - CroLASA meeting

Dear colleague

On behalf of the Organising Committee we are very pleased to invite you to the 3rd Congress of the Society for Laboratory Animals of Slovenia and 1st joint SLAS - CroLASA meeting entitled: Ethical use of laboratory rodents in research.

The event will take place in Ljubljana, Slovenia, 15th - 16th June, 2017.

Preliminary programme: Ethical use of laboratory rodents in biomedical research
 

Thursday, June 15, 2017

8:00 - 8:45

CONGRESS REGISTRATION

8:50 - 9:10

CONGRESS OPENING

9:10 - 9:50

From in vivo to in vitro: a long and winding road.
Coenraad Hendriksen (The Netherlands)

9:50 - 10:15

Reproducibility issues in animal research
Martina Perše (Slovenia)

10:15 - 10:40

Know your FELASA
Hanna-Marja Voipio (Finland)

10:40 - 11:00 COFFEE BREAK
11:00 - 11:45

Biomarkers for the recognition and assessment of pain and stress in laboratory rats and mice
Klas Abelson (Denmark)

11:45 - 12:10

Animal welfare bodies: their role and mission
Birgit Ledermann (Switzerland)

12:10 - 12:35

Basic and continuing education – FELASA perspective
Ana Isabel Santos (Portugal)

12:35 - 12:45

Live animal imaging: preclinical imaging solutions by Bruker
(commercial presentation)

12:45 - 13:35 LUNCH
13:35 - 14:20

Mouse genetic modification: state of the art and interferences
Boris Jerchow (Germany)

14:20 - 14:45

How to assess the welfare of genetically altered rodents?
Anne Zintzsch (Germany)

14:45 - 15:10

Cryopreservation of laboratory rodents: possibilities, advantages and limitations
Martina Dorsch (Germany)

15:10 - 16:00 POSTER PRESENTATIONS AND COFFE BREAK
   
16:00 - 17:10

SHORT ORAL PRESENTATIONS

16:00 - 16:10

The human tumor spheroids as a model for gene electrotransfer
Simona Kranjc (Slovenia)

16:10 - 16:20

Color matters: they would choose if they could (see)!
Stephanie Krämer (Germany)

16:20 - 16:30

Stereotypies in FVB/NJ mice and their impact on metabolism
Tina Nitezki (Germany)

16:30 - 16:40

Gene modification and therapeutic genome editing via extracellular vesicles delivery of CRISPR/Cas system
Duško Lainšček (Slovenia)

16:40 - 16:50

Mouse genotypes drive the liver and adrenal gland clocks
Uršula Prosenc Zmrzljak (Slovenia)

16:50 - 17:00

Effect of mesenchymal stem cell transplantation after immune preconditioning of the recipient suffering from acute kidney injury
Željka Večerić-Haler (Slovenia)

17:00 - 17:10

Revisited: bone marrow chimerism after bone marrow transplantation in nonconditioned mice
Katerina Jazbec (Slovenia)

17:10

WELCOME RECEPTION
(elections for SLAS members: 5 - 10 min)

18:00 BEST POSTER AWARD
(announcement of the elections)

Friday, June 16, 2017

Because of the interactive nature of the workshop, pre-registration is required. The number of participants is limited to 30 on the »first come, first serve« basis.

8:30 - 8:45

CONGRESS REGISTRATION

8:45 - 10:45

The FELASA severity assessment / Classification workshop
David Smith, David Anderson (United Kingdom)
(max 30 participant) – 2 hours

10:45 - 11:05

COFFEE BREAK

11:05 - 12:00

New developments in anaesthesia and analgesia for laboratory animals
Paul Flecknell (UK)

12:00 - 14:00

The FELASA severity assessment / Classification workshop
David Smith, David Anderson (United Kingdom)
(max 30 participant) – 2 hours

Delavnica je potekala 25. januarja 2017 od 15:00 ure dalje

Lokacija: Medicinska fakulteta, Korytkova 2, srednja predavalnica

PROGRAM DELAVNICE:

15:00

Focus on Health Monitoring in the modern Animal Facility
Predavatelj: Jelle Willems

16:30

Standardized diets in breeding and maintenance
Predavatelj: Jörg Schumacher

18:00

Skupščina Slovenskega društva za laboratorijske živali
za člane društva SDLŽ

Delavnica je potekala 05. oktobra 2016 od 15:00 ure dalje

Lokacija: ORL klinika, predavalnica (20 m oddaljena od Onkološkega inštituta, kjer je bila prvotna lokacija)

PROGRAM DELAVNICE:

15:00

Miš pod drobnogledom – znano in manj znano o anatomiji
Predavateljica: Malan ŠTRBENC

15:45

Fiziološke značilnosti laboratorijskih miši
Predavatelj: Robert FRANGEŽ

16:30

Mikroskopska analiza tkiv laboratorijskih miši
Predavatelj: Andrej CÖR

17:15

Klinična diagnostika pri podganah, gerbilih in miših – klinični primeri
Predavatelj: Joško RAČNIK

Opis delavnice:
Večina raziskovalcev v slovenskih laboratorijih se pri svojem delu srečuje z laboratorijskimi mišmi, na katerih izvajajo najrazličnejše postopke. Kljub temu, da se v okviru tečaja za delo z poskusnimi živalmi seznanijo tudi z anatomijo in fiziologijo miši, pa se je izkazalo, da obstaja zanimanje in potreba po dodatnem izobraževanju na tem področju.
Zato smo se v okviru Društva za laboratorijske živali odločili, da organiziramo delavnico na to aktualno temo in povabimo predavatelje, ki so eksperti vsak na svojem področju. Predavanja bodo posvečena predvsem tistim organiskim sistemom, ki lahko ključno vplivajo oz. imajo pomembno vlogo pri izvajanju postopkov, kot npr. dihalni in krvožilni sistem, čutila in nevrofiziološki odziv. Poleg tega pa bodo predstavljeni glodalci tudi z vidika kliničnega pacienta in njihove najpogostejše bolezni.

Delavnica je potekala 02. junija 2016 od 15:15 ure dalje

Lokacija: MFUL- lesena predavalnica (Lesena črna stavba ob MEC, Zaloška 4, vhod s strani ob Ljubljanici)

PROGRAM DELAVNICE:

15:15

OTVORITEV
uvodni pozdrav predstavitev namena delavnice

15:20

Zakonodajni okvir dela z GS živalmi (MOP)
Predavateljica: Ruth Rupreht

15:45

Zakonodajni okvir dela z GS živalmi (UVHVVR)
Predavateljica: Tina Arič

16:00

Praktični primer dela z GS živalmi
Predavateljica: Tatjana Pirman

16:15

Welfare assessment – ocena vpliva genotipa na fenotip
Predavateljica: Manica Černe

16:30

Delo z GS živalmi in odprta vprašanja, za katere se pripravljajo priporočila
Predavateljica: Martina Perše

16:45 - 17:00

Odmor

17:00

OKROGLA MIZA: Odprta vprašanja pri delu z GS živalmi
Moderator: Tatjana Pirman in Martina Perše

NOVOSTI ZAKONODAJE NA PODROČJU ZN-RAZ. DELA NA ŽIVALIH TER NJENA INTERPRETACIJA IN IZVAJANJE V PRAKSI

Delavnica - 27. november 2013

a. program (program delavnice november 2013)

b. gradivo (Evidence oskrbovalci, Novosti zakonodaje, Težavnost postopkov, Vodenje evidenc